ID
PW
 
組裝電腦 品牌電腦
筆記型電腦 二手電腦
液晶螢幕 液晶電視
印表機 主機板
光碟機 記憶體
處理器 硬碟
顯示卡 介面卡
電腦機殼 電源供應器
網路產品 電腦週邊
墨水匣 原版軟體
電腦升級 電腦租賃
特賣專區  
職業工會管理 中古車買賣管理
餐飲POS管理 汽車美容業管理
超市百貨管理 美髮業管理系統
服飾業管理 票卷收費管理
寺廟財務管理 網拍經營管理
POS專案簡介 POS套裝設備
觸控螢幕一體機 POS列印設備
盤點機相關設備 掃描器相關設備
POS週邊設備 POS週邊耗材
POS導入實例 POS租賃專區

編號

圖 片

記憶體

價格

保固期

2001    
DDR2-800 1GB 桌上型電腦專用記憶體    
700   1年  
2004    
Kingston 桌上型記憶體 1G DDR2 800 240pin     
800   1年  
2005    
Kingston 桌上型記憶體 2G DDR2 800 240pin     
1200   1年  
2006    
J-RAM 1GB DDR3 1333 桌上型記憶體    
700   1年  
2007    
Kingston 2GB DDR3 1333 桌上型記憶體    
1000   終身保固  
2008    
Kingston 2GB DDR3 1600 桌上型記憶體    
1000   終保  
2009    
Kingston 4GB DDR3 1600 桌上型記憶體    
1400   終身保固  
2010    
Kingston 2GB DDR2 800 筆記型記憶體
    
1300   終身保固  
2012    
威剛 A-DATA 4GB DDR3 1333 桌上型記憶體    
2000   終身保固  
2013    
DDR2 800/667 2G AMD專用 記憶體    
700   1年  
2014    
    
1000   1年  

 

 
 
  服務電話:04-36069988 加盟諮詢專線: 0800-880412 twdjweb@hotmail.com